WHITEWASHED

2017, fotografi, video Whitewashed – självporträttEtt självporträtt där jag täckt mig själv med vit akrylfärg.Verket är en reaktion på att vara svart i vita rum och de olika metoder som jag använt mig av för att passa in, som ibland sker aktivt, andra gånger passivt, men alltid innefattar hållning, blick och utplåning. Whitewashed – videoverkEtt […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top