WHITEWASHED

2017, fotografi, video

Whitewashed – självporträtt
Ett självporträtt där jag täckt mig själv med vit akrylfärg.
Verket är en reaktion på att vara svart i vita rum och de olika metoder som jag använt mig av för att passa in, som ibland sker aktivt, andra gånger passivt, men alltid innefattar hållning, blick och utplåning.

Whitewashed – videoverk
Ett videoverk där två svarta händer tvättar bort vit färg över en skål med vatten. Det pågående tvättandet, en förhandling av nyans, är i ständig förändring och kan aldrig bli färdigt, därför är verket format som en loop. Handlingen är fridfull och meditativ, som en ritual med droppande ljud. Detta är inte en berättelse om kamp utan en vårdande men också motsägelsefullt nog kärleksfull ritual.

Whitewashed självporträtt
Whitewashed video

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top