Kedjan

Göteborgs botaniska trädgård, 2019, Wax print-tyg

Jag valde att ställa ut Kedjan på Botaniska Trädgården. Verket är en 33 meter lång fläta av olika wax print-tyg. Botaniska trädgården hade Pollinering som tema det året och vi i klassen valde att ha det i åtanke när vi kurerade utställningen. 

Flätan slingrar sig runt växtligheten i Palmhuset och avslutas med en snara som hänger precis till vänster om ingången av Palmhuset. Snaran tillägnas Carl von Linné och hans arbete om raskategorisering, som gärna sopas under mattan.

1471   Portugal koloniserade Ghana

1598   Nederländerna började kolonisera Ghana

1602   Nederländska ostindiska kompaniet bildades

1619   Nederländerna koloniserade Indonesien

1624   Söderkompaniet bildas av Willem Usselincx (en av de holländska grundarna till det Nederländska Västindiska kompaniet) på initiativ av Gustaf II Adolf            

1637   Söderkompaniets första expedition avgår från Göteborg till “Nya Sverige”, en koloni i Nordamerika. Nederländernas största export var slavhandel   

1649   Svenska Afrikanska kompaniet bildades av Louis de Geer

1650   Svenska guldkusten i Ghana etableras

1655   Olof Rudbeck d.ä. grundar i Uppsala den första Botaniska trädgården i Sverige              

1686   Olof Rudbeck d.y. utgav en disputation, De propagatione plantarum och verket har bedömts som den moderna botanikens födelse i Sverige                                 

1735   Trycks den första upplagan av Systema Naturae av Carl von Linné med finansierat stöd av den nederländska medicine doktor Johan Frederik Gronovius

1766   Trycks den tolfte upplagan av Systema Naturae där Linné gjorde den första indelningen av fem människotyper baserat på hudfärg, kultur och kontinent: The Americanus: röd, envis och nitisk, The Europeanus: vit, optimistisk, uppfinningsrik och vänlig, The Asiaticus: gul, arrogant, girig och sträng, The Afer or Africanus: svart, flegmatisk, lömsk och lustfylld, The Monstrosus (mytologiska människor): småväxta, storväxta, isolerade och vilda 

1831- 1872  Nederlände ”rekryterade” över 3000 människor från Ghana att kriga i Javakriget, man tror att de som återvände till Ghana tog med sig inspiration från det Indonesiska batiktyget.  Det går dock att spåra wax print-tyg till Egypten innan Europa började kolonisera Afrika

1814   Anglo-dutch treaty 1814 infördes och Nederländerna fick inte skeppa slavar genom brittiska inkörsportar. England skulle betala Sverige 1,000,000 pund för deras övertagande av Guadeloupe 

1923   Skänks en bronsbyst av Carl von Linné till Göteborgs botaniska trädgård av Smålands Gille. Den står sydväst om spegeldammen i slänten mot Universitetet

1960-  Fram till 60-talet hade Nederländerna försökt imitera batiktygerna från Indonesien utan någon större framgång. Nu är det främst lokala Afrikanska tillverkare som står för industrin och tillverkningen av Wax print- tyg

1983    Sista utbetalningen från Storbritannien till Sverige efter Anglo-dutch treaty 1814        

Det finns mycket mer att berätta och fördjupa sig i men det här är grunden till varför jag anser att tygerna har en koppling till Botaniska trädgården. För det här projektet tolkade jag pollinering som något som sprider sig. Vilket man kan se här i tidslinjen ovanför. Jag hittade väldigt mycket information om hur allt på ett eller annat sätt hänger ihop och valde att ta ut det som var mest relevant för Botaniska Trädgården.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top