Black Noise #2

Linnéstadens bibliotek, Göteborg, 2019, textinstallation

Jag valde att översätta Audre Lordes text Eye to eye: Black women hatred and anger. Jag skrev ut texten på 1000 papper i A6-format på ett guldglittrigt, tjockt papper och placerade sedan papperna i 1000 slumpmässigt utvalda böcker på Linnéstadens bibliotek. Lordes texter finns idag inte översatta till svenska. Jag tog det som utgångspunkt i att de då inte är tillgängliga för alla. Black Noise existerar och har en påverkan på sin omgivning trots att alla inte kommer hitta eller se det. Jag tänker också att Lordes texter i sig endast går att till fullo förstå om man tagit del av den levda erfarenheten av att bli rasifierad som svart. Det är det som skapar förståelsen och kunskapen för den andra frekvensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top