Black Noise #3

Ljudinstallation, 2020

För examensutställningen har jag skapat ett ljudverk som bokstavligen är Black Noise. Rummet fylls av Black Noise och besökaren omges av ljudet, som inte hörs men som finns och påverkar omgivningen. Infraljud är ljud med frekvenser under 20 Hz, motsvarande våglängder från 17 meter och uppåt, som inte uppfattas med normal hörsel. I samband med infraljudexponering framhålls ofta obehagliga tryckupplevelser i örat. Obehagen tycks börja uppträda vid nivåer omkring 125–130 dB. Besvären kvar- står även en tid efter det att exponeringen upphört. Jag har redigerat ljudet så pass att det klassas som infraljud. 

Ljudet som jag har skapat består av en text jag själv skrivit, som läses in och sedan minskas ner i frekvens. Det blir ett tillstånd, snarare än en liknelse:

Like a jellyfish it swims in the open sea with all tentacles floating free, for anyone to see. For some it is see through, for some it stings and for some it is crystal clear. The vibrations in the water can be difficult to feel. But you and I sense it as strong as the waves hit the dark shores.

Utdrag ur texten

Dokumentation om hur det var tänkt att det skulle ställas ut på Konstepidemin.
Dokumentation om hur verket kan ställas ut i framtiden, Trapphuset HDK-Valand
Dokumentation om hur verket kan ställas ut i framtiden, Trapphuset HDK-Valand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top