Black Noise #4

Skissernas Museum, Lund, 2021-, Havsvatten, stål, järn, glas, ljudinstallation

Nian har i sin research följt Bergslagens historiska järnproduktion och försäljning. Det högkvalitativa svenska järnet, kallat Voyagejärn eller “bar iron”, och den vallonska metoden för produktion som Louis De Geer introducerade satte Sverige på kartan för järnhandel i sådan utsträckning att det i historiska dokument refereras till som “det svenska monopolet”. 

Ljudinstallation från Black Noise #4

Industrialiseringen i Storbritannien krävde stora mängder järn av hög kvalitet. Järnet användes i produktion av vardagliga föremål men också föremål som användes av flottan för koloniseringen av Västafrika. Från år 1600 till och med år 1815 exporterade Sverige 408 573 ton järn till Storbritannien för inhemsk produktion.

I handelsmannens Graffin Prankards anteckningar under 1700-talets första hälft kan man, utöver dessa ton, även se att svenskproducerat järn transporterades av Storbritannien till Västafrika. Järnet användes där som en bytesvara i utbyte mot förslavade människor, som Storbritannien sedan transporterade över Atlanten till Nordamerika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top