Black Noise #4

Skissernas Museum, Lund, 2021-, Havsvatten, stål, järn, glas, ljudinstallation Nian har i sin research följt Bergslagens historiska järnproduktion och försäljning. Det högkvalitativa svenska järnet, kallat Voyagejärn eller “bar iron”, och den vallonska metoden för produktion som Louis De Geer introducerade satte Sverige på kartan för järnhandel i sådan utsträckning att det i historiska dokument refereras […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top